Books

10 geriausių knygų pradedantiems verslą

Kiekvienas žmogus yra išskirtinis ir savaip ypatingas. Skirtingos pasaulio kultūros, religijos ir tautos sudaro žmonių bendruomenes, kurios atspindi ir palaiko visiškai kitokias mintis ir turi savas tiesas, kuriomis šventai tiki. Nuo pat vaikystės tėvai ir aplinkinis mus supantis pasaulis prisideda prie mūsų pasaulio suvokimo formavimo. Jei atkreipsime dėmesį, pastebėsime, kad vieni vaikai iš prigimties yra verslesni, nebijantys rizikuoti, o kiti dažniau renkasi patikrintą kelią.

Šiuo metu tyrėjai siūlo daugybę psichologinių testų, padedančių nustatyti žmogui rekomenduojamos karjeros kryptį ar jo verslumo lygį.  Tačiau, vien tik gebėjimų dažnai būna maža. Didesnė tikimybė, kad verslo idėja bus sėkminga, būtent turint patirties arba bazinių, teorinių žinių. Be tinkamos informacijos pradedantysis verslininkas gali pasiimti paskolą iš banko, tačiau nemokės tinkamai paskirstyti finansų.

Dvidešimt pirmajame amžiuje, žmonėms vis dažniau besidomint populiariąja psichologija, atsirado įvairių krypčių autorių, rašančių knygas apie savi-realizaciją, asmeninių ir verslo finansų valdymą, o knygų su patarimais kaip sukurti sėkmingą verslą įvairovėje galima ir pasiklysti. Būtent todėl, pateikiame 10 geriausių visų laikų knygų žmonėms, nusprendusiems pradėti verslininko kelią.

1. Frederick Taylor, „Mokslinio valdymo principai” (1911 m.).

Pirmoji vieta atitenka Frederick Taylor šedevrui “Mokslinio valdymo principai”. Tai knyga, smarkiai prisidėjusi prie personalo srities vystymosi. Autorius pasiūlė moksliškai ištirti darbą ir pagal rezultatus parinkti efektyviausią būdą jį atlikti. Taip pat, Taylor teigė, kad užduotis darbuotojams reikia paskirti pagal jų gabumus ir motyvaciją. Autorius pasiūlė išgauti daugiau efektyvumo paskirstant darbus tarp vadovų ir darbuotojų.

2. Douglas McGregor, „Žmogiškoji verslo pusė“ (1960 m.)

Rašytojas šioje knygoje kalba apie darbuotojų motyvaciją. Socialinis psichologas išskiria dvi teorijas, kurios paaiškina, kaip vadovų įsitikinimas kas motyvuoja jų pavaldinius veikia valdymo stilių. Vadinamos teorija X ir Y yra aktualios žmogiškųjų išteklių srityje ir šiandien.

Teorija X aiškina, kad jei vadovas mano, kad darbuotojai savo darbo nemėgsta ir nėra motyvuoti, jie bus linkę labiau kontroliuoti darbą ir tikrinti pavaldinius. Teorija Y teigia, kad jei vadovas mano, kad darbuotojai savo darbą mėgsta ir juo didžiuojasi, jis suteiks jiems daugiau savarankiškumo ir labiau pasitikės, leisdamas užduotis atlikti patiems.

3. Alfred Chandler, „Strategija ir struktūra“ (1962 m.)

Pagrindinė knygos mintis teigia, kad įmonės strategija nulemia reikiamą struktūrą. Autorius aiškina, kad strategija yra neatsiejama kiekvieno sėkmingo verslo dalis, o įmonės tikslai gali būti pasiekti sukūrus tinkamą struktūrą. Strategija turi būti paremta įmonės vertybėmis, nes tai padeda formuoti norimą darbuotojų elgesį ir požiūrį.

4. Chester Barnard, „Vadovo funkcijos“ (1968 m.)

Rašytojas pasakoja savo patirtį dirbant vadovu ir dalinasi pagrindinėmis lyderio užduotimis. Barnard teigia, kad svarbu ne tik mokėti koordinuoti savo darbuotojus, bet ir gebėti dalintis įmonės vizija bei vertybėmis. Taip pat, vadovas turi formuoti įmonės tikslus ir užduotis.

5. Edgar Schein, „Organizacijos kultūra ir lyderystė“ (1992 m.)

Šis kūrinys paliko stiprų pėdsaką verslo literatūros istorijoje, nes autorius vienas pirmųjų tais laikais pradėjo kalbėti apie atmosferą įmonėje. Rašytojas pabrėžė kompanijos klimato reikšmę ir poveikį. Schein teigia, kad gera aplinka tarp darbuotojų padeda įmonei lengviau pasiekti verslo tikslų.

6. James Surowiecki, „Minios išmintis“ (2004 m.)

Šią knygą parašė amerikiečių žurnalistas, rašęs straipsnius verslo ir finansų skiltims. Kūrinyje jis teigia, kad minios dažnai turi geresnių idėjų nei pavieniai žmonės. Rašytojas sako, kad minių išmintis kuria verslą, veikia pasaulio ekonomiką, bendruomenes ir tautas.

7. Tom Friedman, „Pasaulis yra išgaubtas“ (2005 m.)

Friedman knygoje aptaria globalizacijos reikšmę ir jos poveikį šiuolaikiniam pasauliui. Autorius diskutuoja kaip pasaulis vystysis toliau. Taip pat, jis analizuoja kokius privalumus turi ir kokias grėsmes kelia globalizacija.

8. Robert T. Kiyosaki “Du tėčiai – turtingas ir vargšas”

Pasaulinį pripažinimą gavęs kūrinys moko skaitytojus valdyti pinigus. Rašytojas analizuoja du skirtingus gyvenimo būdus – turtingo tėčio ir vargšo tėčio. Knygoje aptariama, kokios nuostatos trukdo žmonėms tapti turtingais ir padeda išmokti tinkamai elgtis su visomis finansinių išteklių formomis, taip pat ir paskolomis.  Autorius ne tik kalba apie finansų valdymą, bet ir pateikia praktinius patarimus.

9. Suze Orman, “Pinigų knyga jauniems, nuostabiems ir bankrutavusiems”

Rašytoja labai lengvai kalba apie finansų valdymą ir planavimą. Ši knyga pagrinde yra skirta jauno amžiaus žmonėms, tik pradedantiems savo gyvenimą. Autorė pateikia praktinių patarimų planą kaip susimokėti už studijas, pasirinkti tinkamą banką būsto ar verslo paskolai, tapti finansiškai nepriklausomu ir susikurti finansinį stabilumą. Rašytoja teigia, kad vaikų mokykloje niekas nemoko būti finansiškai raštingais, tad reikia juos apmokyti patiems.

10. Harv Eker “Milijonieriaus mąstysenos paslaptys”

Ši knyga yra ne tiek apie finansus, kiek apie pinigų psichologiją. Knygoje aptariami pavyzdžiai, kaip tėvai įdiegia vaikams programą gyventi skurdžiai. Vaikai tą programą vykdo ir nešasi per gyvenimą, vėliau perduodami tai savo palikuoniams. Knygoje teigiama, kad tėvai patys įskiepija vaikams mintį, kad gyventi turtingai jiems yra neįmanoma, o vaikai su tuo nesiginčija.